Welcome to

Béal Átha Trails

Ballingeary Walking Trails / Bealach Siúlóide Cosáin

Explore Now
To be reminded
Welcome to Béal Átha Trails in Ballingeary. These walking trails in West Cork are routes on public roads. All walkers and cyclists are responsible for their own safety. Wear Hi-Viz Vest. Walk on the right and obey Rules of the Road. Dogs on lead only. Leave no litter. Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh is not responsible for walkers or cyclists on these routes.
Tá na bealaí uile ar bhóithre poiblí. Is iad na siúlóirí agus na rothaithe atá freagrach i leith a sábháilteacht féin. Moltar veist Hi-Viz a chaitheamh. Siúl ar dheis agus cloígh le rialacha an bhóthair. Bíodh do mhadra ar iall agat. Ná fág bruscar. Níl Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh freagrach as aon siúlóirí nó rothaithe ar na bealaí seo.
Sport Ireland
OUR EXPERTISE
Trails / Cosáin

1

7 km | 1.5 hours

Lúb Chéim Corr-Bhuaile
Ceimcoraboula Loop

2

9.8 km | 2 hours

Lúb Chathair na Cáithe
Cahir Loop

3

8.5 km | 2 hours

Lúb Eachrais
Eachros Loop

4

13.7 km | 3 hours

Lúb na gCurraithe
Currahy Loop

5

10 km | 2 hours

Lúb Chaol-Mhagh
Kealvaugh Loop

6

13.7 km | 3 hours

Lúb an Ghúgáin
Gougane Barra Loop

OUR PORTFOLIO
Gallery / Gailearaí