Ballingeary Walking Trails

Béal Átha Trails > Ballingeary Walking Trails

Back To Homepage

Ballingeary Walking Trails

Béal Átha Trails > Ballingeary Walking Trails

Back To Homepage

Ballingeary Walking Trails

All routes are on public roads. All walkers and cyclists are responsible for their own safety. Wear Hi-Viz Vest. Walk on the right and obey Rules of the Road. Dogs on lead only.

Leave no litter. Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh is not responsible for walkers or cyclists
on these routes.

Bealach Siúlóide Ghaorthaidh

Tá na bealaí uile ar bhóithre poiblí. Is iad na siúlóirí agus na rothaithe atá freagrach i leith a sábháilteacht féin. Moltar veist Hi-Viz a chaitheamh. Siúl ar dheis agus cloígh le rialacha an bhóthair.

Bíodh do mhadra ar iall agat. Ná fág bruscar. Níl Coiste Forbartha Bhéal Átha’n Ghaorthaidh freagrach as aon siúlóirí nó rothaithe ar na bealaí seo.

1. Ceimcoraboula Loop

From the village, travel north on the L3402 road towards Ballyvourney and turn left at Ceimcoraboula. Return to the village via Dromanaillig.

1. Lúb Chéim Corr-Bhuaile

Ón tsráid, gluais ó thuaidh ar bhóthar L3402 i dtreo Bhaile Mhúirne agus cas ar chlé ag Céim Corr-Bhuaile. Fill ar an tsráid via Drom an Ailigh.

2. Cahir Loop

From the village, travel north on the L3402 road towards Ballyvourney and turn left at Cahir cross. Travel down Cahir, Carrignadoura and Goirtín na Coille on the way back to the village.

2. Lúb Chathair na Cáithe

Ón tsráid, gluais ó thuaidh ar bhóthar L3402 i dtreo Bhaile Mhúirne agus cas ar chlé ag crosaire Chathair. Gluais síos go Cathair, Carraig na Dobhaire, Goirtín na Coille agus fill ar an tsráid.

3. Eachros Loop

From the village, travel north on the L3402 road towards Ballyvourney, turning right at Eachros cross. At Gort na Móna crossroads turn right, returning to the village via Kilmore.

3. Lúb Eachrais

Ón tsráid, gluais ó thuaidh ar bhóthar L3402 i dtreo Bhaile Mhúirne, cas ar dheis ag crosaire Eachrais. Ag crosbhóthar Gort na Móna, cas ar dheis ag filleadh ar an tsráid via An Choill Mhór.

4. Currahy Loop

From the village, travel north on the L3402 road towards Ballyvourney, turning right at Eachros cross.
At Gort na Móna crossroads continue straight, returning to the village via Currahy.

4. Lúb na gCurraithe

Ón tsráid, gluais ó thuaidh ar bhóthar L3402 i dtreo Bhaile Mhúirne, cas ar dheis ag crosaire Eachrais. Ag crosbhóthar Gort na Móna, lean ort díreach ar aghaidh, ag filleadh ar an tsráid via na Curraithe.

5. Kealvaugh Loop

Start in Casadh na Spride, walk to stepping stones and turn left onto the South Lake Road. Turn right at Kealvaugh cross and return to Casadh na Spride via Illaninagh.

5. Lúb Chaol-Mhagh

Tosnaigh i gCasadh na Spride, siúl go dtí na céimeanna agus cas ar chlé ar Bhóthar an Locha Theas. Cas ar dheis ag crosaire Chaol-Mhagh agus fill ar Chasadh na Spride via Oileán Aibhneach.

6. Gougane Barra Loop

From the village travel north towards Ballyvourney and turn left at Ceimcoraboula, taking the back road to Gougane Barra. Return to the village via Slí Gaeltacht Mhúscraí.

1. Lúb an Ghúgáin

Ón tsráidbhaile siul ó thuaidh i dtreo Bhaile Mhúirne agus cas ar chlé ag Céim Cora Bhuaile ag gabháil don chúlbhóthar go Gúgán Barra. Fill ar an tsráidbhaile trí Shlí Gaeltacht Mhúscraí.

Google Maps